1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Bảo trì đột xuất máy chủ S5 - Châu Giang

Tin tức  | 


Quý nhân sĩ thân mến,

Với mong muốn nâng cấp hệ thống, Tân Võ Lâm xin mạn phép bảo trì đột xuất máy chủ S5 - Châu Giang. Đồng thời có một số thông tin cần biết như sau:

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 19h20.
  • Thời gian hoàn tất bảo trì: Sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.
  • Ảnh hưởng:
    • Không thể đăng nhập vào máy chủ Châu Giang vào thời điểm hiện tại.
    • Sau bảo trì, dữ liệu nhân vật tại máy chủ Châu Giang sẽ trở về thời điểm lúc 12h00 ngày 17/01/2016.

Ban điều hành thành thật cáo lỗi với Quý nhân sĩ vì bất tiện này. Quý nhân sĩ yên tâm! Ban điều hành cam kết sẽ có hoạt động đền bù thỏa đáng cho Quý nhân sĩ tại Châu Giang. Chi tiết sẽ sớm được công bố trong bản tin tiếp theo. Rất mong Quý nhân sĩ theo dõi!

Một lần nữa, chân thành cáo lỗi và mong quý nhân sĩ cảm thông.

Trân trọng.