• Tin tức  | 

  Thông báo ngừng vận hành Tân Võ Lâm

 • Tin tức  | 

  16:30 - 21/06: Bảo trì nâng cấp máy chủ TVL

 • Tin tức  | 

  00:10 - 21/06: Bảo trì nâng cấp máy chủ TVL

 • Tin tức  | 

  09:45 - 15:00 ngày 17/06: Bảo trì một số máy chủ TVL

 • Tin tức  | 

  11:15 - 13/06: Bảo trì khắc phục lỗi Bí Cảnh

 • Trong game  | 

  Chào mừng Big Update Tháng 06