Quay lại danh sách sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí - Triệu Hồi Đường Bất Nhiễm

Từ đến

Nội dung sự kiện

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện

Quý nhân sĩ Tân Võ Lâm thân mến!

Đường Bất Nhiễm - Hiệp khách Đường Môn với kỹ năng gây sát thương vật lý cực mạnh nay sẽ càng khủng khiếp hơn khi được gia tăng công lực thông qua lượng đá hồn từ sự kiện Tích Lũy Tiêu Phí. Thông tin chi tiết về sự kiện hấp dẫn này như sau:

Tân Võ Lâm

-------------------------------------------

SỰ KIỆN TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN ĐÁ HỒN ĐƯỜNG BẤT NHIỄM

Thời gian: Từ 05:00 ngày 06/01 - 05:00 ngày 07/01/2016.

Phạm vi: S1 - S11

Nội dung: Khi tiêu phí lượng Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ nhận được phần thưởng sau:

  • Tiêu phí 300 KNB: Nhận 20 Võ Lâm Lệnh, 2 vạn Bạc.
  • Tiêu phí 500 KNB: Nhận 30 Võ Lâm Lệnh, 03 Đá Hồn Đường Bất Nhiễm.
  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận 05 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 05 Đá Hồn Đường Bất Nhiễm, 5 vạn Bạc.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận 05 Bạch Cầu Hoàn, 15 Đá Hồn Đường Bất Nhiễm, 10 vạn Bạc.

-------------------------------------------