Quay lại danh sách sự kiện

Sự Kiện Tiêu Phí Tích Lũy & X2 Điểm Liên Đấu

Từ đến

Nội dung sự kiện

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện

Quý nhân sĩ Tân Võ Lâm thân mến!

Sau bảo trì định kỳ ngày 05/01/2016, Tân Võ Lâm đã tối ưu hóa hệ thống, giúp các tính năng hiện tại có thể vận hành một cách suôn sẻ hơn. Đồng thời, cũng từ ngày 05/01, sự kiện Nhân Đôi Quà Liên Đấu & Tích Lũy Tiêu Phí Nhận Đá Hồn sẽ chính thức ra mắt với nội dung chi tiết như bên dưới.

Tân Võ Lâm

-------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG MỖI NGÀY

Thời gian: Từ 05:00 ngày 05/01 - 05:00 ngày 06/01/2016.

Nội dung: Mỗi ngày, khi tiêu phí lượng Kim Nguyên Bảo nhất định, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng sau:

  • Tiêu phí 300 KNB: Nhận 20 Võ Lâm Lệnh, 2 vạn Bạc.
  • Tiêu phí 500 KNB: Nhận 30 Võ Lâm Lệnh, 03 Đá Hồn Tà Độc Đồ Dị.
  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận 05 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 05 Đá Hồn Tà Độc Đồ Dị, 5 vạn Bạc.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận 05 Bạch Cầu Hoàn, 15 Đá Hồn Tà Độc Đồ Dị, 10 vạn Bạc.

-------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG LIÊN ĐẤU

Thời gian: 05:00 ngày 05.01.2016 - 05:00 ngày 07.01.2016.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng xếp hạng Liên Đấu vào lúc 21:00 mỗi ngày sẽ được nhân đôi.

-------------------------------------------