Quay lại danh sách sự kiện

Sự Kiện Nạp Tích Lũy & Tiêu Phí KNB

Từ đến

Nội dung sự kiện

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện

Nhằm tạo thêm niềm vui nhân dịp đầu năm mới, Tân Võ Lâm sẽ ra mắt sự kiện Nạp Tích Lũy & Tiêu Phí Kim Nguyên Bảo dành tặng quý nhân sĩ tại tất cả các máy chủ. Thông tin chi tiết về sự kiện hấp dẫn này có thể xem ở phía dưới.

Đồng thời, để sự kiện được ra mắt một cách thuận lợi hơn, các máy chủ Tân Võ Lâm sẽ tạm đóng để nâng cấp từ 04:30 - 05:00 ngày 04.01.2016. Kính mong quý nhân sĩ lưu ý.

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN NGAY ĐÁ HỒN

Thời gian: 05:00 ngày 04.01 - 05:00 ngày 07.01.2016.

Phạm vi: S1 - S9.

  • Nạp và mua gói 57.000 trở lên: Nhận ngay 02 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt, 10 Đá Hồn Yên Hiểu Trái.
  • Nạp và mua gói 95.000 trở lên: Nhận ngay 05 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 05 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 15 Đá Hồn Yên Hiểu Trái.
  • Nạp và mua gói 190.000 trở lên: Nhận ngay 20 Đá Hồn Yên Hiểu Trái, 02 Tử Thủy Tinh, 05 Thần Bí Hồng Bao.
  • Nạp và mua gói 350.000 trở lên: Nhận ngay 35 Đá Hồn Yên Hiểu Trái, 02 Tử Thủy Tinh, 10 Thần Bí Hồng Bao.

Lưu ý: Nếu nhân sĩ nạp ngay gói 350.000 thì sẽ được nhận thưởng luôn cả 3 mốc trước đó.

-------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO

Thời gian: Từ 05:00 ngày 04.01 - 05:00 ngày 05/01/2016.

Phạm vi: S1 - S9.

Nội dung: Khi tiêu phí lượng Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ nhận được phần thưởng sau:

  • Tiêu phí 300 KNB: Nhận 20 Võ Lâm Lệnh, 2 vạn Bạc.
  • Tiêu phí 500 KNB: Nhận 30 Võ Lâm Lệnh, 03 Đá Hồn Diệu Như.
  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận 05 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 05 Đá Hồn Diệu Như, 5 vạn Bạc.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận 05 Bạch Cầu Hoàn, 15 Đá Hồn Diệu Như, 10 vạn Bạc.

-------------------------------------------