Quay lại danh sách sự kiện

Ra mắt sự kiện Giỗ Tổ Tháng 04

Từ đến

Sự kiện mở rộng

Sự kiện | 


Sự kiện mở rộng

-------------------

Tân Võ Lâm

-------------------

 • Bắt đầu: 00:00 ngày 22/04/2016.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/04/2016.
 • Phạm vi áp dụng: S1 - S32.
 • Điều kiện: Nhân sĩ có đẳng cấp từ 35 trở lên.

-------------------

Tân Võ Lâm

-------------------

 • Thu thập nguyên liệu khi vượt ải thành công các tính năng bên dưới.
 • Chọn nút "Sự Kiện" để tham gia.
 • Lưu ý: Tất cả vật phẩm sự kiện có hạn dùng đến 23:59 ngày 24/04/2016.
Vật phẩmMô tả
Tân Võ Lâm
Gạo Nếp
 • Nguồn gốc: Vượt ải Phó Bản Thường.
 • Số lượng: 2 cái/lần.
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Dùng để ghép Bánh Bao.
Tân Võ Lâm
Bột Nếp
 • Nguồn gốc: Vượt ải Phong Lăng Độ.
 • Số lượng: 100 cái/lần.
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Dùng để ghép Bánh Giầy.
Tân Võ Lâm
Lá Dong
 • Nguồn gốc: Vượt ải Phó Bản Tinh Anh.
 • Số lượng: 4 cái/lần.
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Dùng để ghép Bánh Chưng, Bánh Giầy.
Tân Võ Lâm
Đỗ Xanh
 • Nguồn gốc: Vượt ải Tín Sứ.
 • Số lượng: 100 cái/lần.
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Dùng để ghép Bánh Chưng, Bánh Bao.
Tân Võ Lâm
Bánh Chưng
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức sau:
1 Đỗ Xanh + 1 Lá Dong + 20 KNB = 1 Bánh Chưng
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được phần thưởng.
Tân Võ Lâm
Bánh Giầy
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức sau:
1 Bột Nếp + 1 Lá Dong + 20 KNB = 1 Bánh Giầy
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được phần thưởng.
Tân Võ Lâm
Bánh Bao
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức sau:
1 Đỗ Xanh + 1 Gạo Nếp + 2 vạn Bạc = 1 Bánh Bao
 • Tính chất: Xếp chồng 9.999 cái, giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được phần thưởng.

-------------------

Tân Võ Lâm

-------------------

 • Sử dụng Bánh Bao, Bánh Chưng, Bánh Giầy, nhân sĩ sẽ nhận được 1 trong số các phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Vật phẩmPhần thưởng ngẫu nhiên
Tân Võ Lâm
Bánh Bao
1 Huyền Tinh Khoáng Thạch
2 Tiên Thảo Lộ
2 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
1 Tử Thủy Tinh
2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
1 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh
1 Đá Hồn Đường Bất Nhiễm
1 Đá Hồn Đường Phi Yến
1 Đá Hồn Gia Luật Tị Ly
1 Đá Hồn Lam Y Y
1 Đá Hồn Vương Tá
1 Đá Hồn Huyền Nan Đại Sư
1 Đá Hồn Trương Tông Chính
Tân Võ Lâm
Bánh Chưng
2 vạn Bạc
2 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
1 Tử Thủy Tinh
1 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
1 Mảnh Sách Thất Xích Kiếm
1 Bạch Cầu Hoàn
1 Đá Hồn Ngọc Hoành Tử
1 Đá Hồn Yên Hiểu Trái
1 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu
2 Mảnh Sách Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp
2 Mảnh Sách Phá Thiên Kích
1 Mảnh Sách Toàn Thạch Hạng Liên
1 Mảnh Sách Nghiệt Long Chùy
1 Mảnh Sách Thô Bố Trường Bào
1 Mảnh Sách Đường Nghê Giáp
1 Mảnh Sách Giáng Sa Bào
1 Mảnh Yển Nguyệt Đao
Tân Võ Lâm
Bánh Giầy
2 Bạch Cầu Hoàn
2 Huyền Chân Đơn
2 Tử Thủy Tinh
1 Thần Bí Khoáng Thạch
2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
2 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh
3 Đá Hồn Hạ Thành
1 Đá Hồn Vân Bất Tà
1 Đá Hồn Gia Luật Tề
1 Đá Hồn Yên Hiểu Trái
1 Đá Hồn Ngọc Hoành Tử
1 Mảnh Toàn Thạch Giới Chỉ
1 Mảnh Báo Vỹ Thương
1 Mảnh Thiên Tầm Hộ Uyển
1 Mảnh Hiệp Cốt Tình Ý Kết
1 Mảnh Long Lân Hộ Uyển
1 Mảnh Phá Thiên Chùy
1 Mảnh Đào Hoa Ngọc Bội
1 Mảnh Long Phụng Huyết Ngọc Trạc
1 Băng Phách Hằng Ngọc Trạc
1 Toàn Nghê Giáp
1 Bá Vương Tiêu
1 Ngũ Sắc Ngọc Bội

-------------------

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ có thể gửi yêu cầu về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.