Quay lại danh sách sự kiện

Nạp Tích Lũy - Triệu Hồi Huyền Nan

Từ đến

Nội dung sự kiện

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1: NẠP TÍCH LŨY - NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 05:00 ngày 17.01 - 05:00 ngày 21.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Khi nạp mua các gói Kim Nguyên Bảo, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn tương ứng như sau:

  • Nạp và mua gói 95.000 trở lên: Nhận ngay 100 Võ Lâm Lệnh, 200.000 Bạc, 5 Đá Hồn Huyền Nan.
  • Nạp và mua gói 190.000 trở lên: Nhận ngay 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 300.000 Bạc, 10 Đá Hồn Huyền Nan.
  • Nạp và mua gói 380.000 trở lên: Nhận ngay 5 Thần Bí Khoáng Thạch, 1 Trân Châu Hạng Liên, 20 Đá Hồn Huyền Nan.
  • Nạp và mua gói 950.000 trở lên: Nhận ngay 10 Thần Bí Khoáng Thạch, 1 Toàn Thạch Hạng Liên, 45 Đá Hồn Huyền Nan.

Lưu ý

1. Nếu nhân sĩ nạp ngay gói 950.000 thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

2. Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn trong hành trang chỉ chứa tối đa 99 bình. Quý nhân sĩ cần lưu ý để tránh thất thoát khi nhận thưởng.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2: X2 VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

Thời gian: 05:00 ngày 17.01 - 05:00 ngày 19.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi vượt qua Phó Bản Thường thành công, vật phẩm nhận được tại phó bản đó sẽ được nhân đôi (x2).

---------------------------------------------------------------------------------------