Quay lại danh sách sự kiện

Mở rương nhận thưởng - X2 kinh nghiệm VIP

Từ đến

Nội dung sự kiện

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện

Kết thúc năm cũ, chào mừng năm mới 2016 với nhiều đột phá hấp dẫn, Tân Võ Lâm sẽ ra mắt sự kiện Tích Lũy Mở Rương Vàng vô cùng thú vị, mang đến cơ hội sở hữu tất nhiều đá hồn Huyền Từ hữu ích.

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1 - TÍCH LŨY MỞ RƯƠNG VÀNG - NHẬN ĐÁ HỒN HẤP DẪN

Thời gian: 05:00 ngày 30.12.2015 - 05:00 ngày 31.12.2015.

Nội dung: Khi mở Rương Vàng đạt số lần quy định (10, 20, 30... 100) sẽ nhận ngay nhiều đá hồn Huyền Từ quý giá.

Lưu ý: Nhân sĩ khi chọn mở Rương Vàng miễn phí, mở 1 lần hoặc mở 10 lần đều sẽ được tính vào số lần tích lũy mở rương.

Tân Võ Lâm

-------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - NHÂN ĐÔI KINH NGHIỆM VIP KHI NẠP KIM NGUYÊN BẢO

Thời gian: 05:00 ngày 30.12.2015 - 05:00 ngày 31.12.2015.

Nội dung: Khi nạp Kim Nguyên Bảo thành công, điểm kinh nghiệm tương ứng nhận được dùng để lên cấp VIP sẽ được nhân đôi.

Tân Võ Lâm