Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 06

Từ đến

Sự kiện đợt 1

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 1

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 06/06 - 23:59 ngày 08/06/2016.

Phạm vi: S1 - S39.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 20 Bạch Cầu Hoàn.
 • Nạp mua từ 700.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 50 Bạch Cầu Hoàn, 45 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Báo Vỹ Thương.
 • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 300 vạn Bạc, 70 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Mảnh Long Lân Hộ Uyển.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 1.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 06/06 - 23:59 ngày 12/06/2016.

Phạm vi: S1 - S39.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 10 vạn Bạc, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

  Thời gian: 05:00 ngày 06/06 - 05:00 ngày 07/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, Đá Hồn thu hoạch được ở Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI BẠC TÀI NGUYÊN CHIẾN

  Thời gian: 05:00 ngày 07/06 - 05:00 ngày 10/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, lượng Bạc thu hoạch ở Tài Nguyên Chiến sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - GIẢM GIÁ CỬA HÀNG THẦN BÍ & HÀNG RONG

  Thời gian: 05:00 ngày 08/06 - 05:00 ngày 10/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, trang bị tím tại Cửa Hàng Thần Bí và Hàng Rong sẽ giảm giá 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - GIẢM GIÁ RƯƠNG MAY MẮN

  Thời gian: 05:00 ngày 09/06 - 05:00 ngày 10/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện sẽ giảm giá 30% Rương Vàng và giảm 20% Rương Bạch Kim.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - MUA GÓI 500 KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 06/06 - 23:59 ngày 07/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dung: Mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi mua gói 500 KNB sẽ được tặng 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 mảnh Hỗn Thiên, 10 Tử Thủy Tinh.

  Lưu ý: Qua ngày sẽ reset gói nạp.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8 - MUA GÓI 2.000 KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 08/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua gói 2.000 KNB sẽ được tặng 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Phượng Vĩ, 10 Tử Thủy Tinh.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 9 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

  Thời gian: 00:00 ngày 09/06 - 23:59 ngày 12/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dung sự kiện:

  • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh.
  • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh, 20 Bạch Cầu Hoàn.
  • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 50 Bạch Cầu Hoàn, 60 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Mảnh Long Lân Hộ Uyển.

  Lưu ý: Nạp mua ngay từ 1.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 10 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 10/06 - 23:59 ngày 12/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S39.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Chân Đơn, 5 Đá Hồn Hạ Thành, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Thần Bí Khoáng Thạch, 20 Huyền Chân Đơn, 10 Đá Hồn Hạ Thành, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Hạ Thành, 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Huyền Chân Đơn, 30 Thần Bí Khoáng Thạch.
  • Tiêu phí 15.000 KNB: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 60 Đá Hồn Hạ Thành, 80 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 50 Huyền Chân Đơn, 40 Huyền Tinh Khoáng Thạch.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 15.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.