Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 04

Từ đến

Sự kiện đợt 2

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 2

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 11/04 - 23:59 ngày 13/04/2016.

Phạm vi: S1 - S31.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Vân Bất Tà.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Vân Bất Tà, 20 Bạch Cầu Hoàn.
 • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 50 Bạch Cầu Hoàn, 45 Đá Hồn Vân Bất Tà, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Báo Vỹ Thương.
 • Nạp mua từ 1.500.000 trở lên: Nhận ngay 300 vạn Bạc, 70 Đá Hồn Vân Bất Tà, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Toàn Thạch Giới Chỉ, 20 Mảnh Mãng Bì Yêu Đái.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 1.500.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 11/04 - 23:59 ngày 17/04/2016.

Phạm vi: S1 - S31.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 5 vạn Bạc, 3 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - GIẢM GIÁ 30% RƯƠNG VÀNG

  Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 14/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, lượng Kim Nguyên Bảo tiêu hao để quay Rương Vàng May Mắn sẽ được giảm 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

  Thời gian: 05:00 ngày 11/04 - 05:00 ngày 12/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, vật phẩm rơi tại Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

  Thời gian: 05:00 ngày 12/04 - 05:00 ngày 14/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Đá Hồn thu hoạch được ở Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM TÍN SỨ & PHONG LĂNG ĐỘ

  Thời gian: 05:00 ngày 13/04 - 05:00 ngày 16/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm rơi tại Tín Sứ và Phong Lăng Độ sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM VƯỢT ẢI

  Thời gian: 05:00 ngày 14/04 - 05:00 ngày 16/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng Vượt Ải mỗi ngày sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM LIÊN ĐẤU

  Thời gian: 05:00 ngày 15/04 - 05:00 ngày 17/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng Liên Đấu mỗi ngày sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 9 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

  Thời gian: 00:00 ngày 14/04 - 23:59 ngày 17/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dung sự kiện:

  • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.
  • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 20 Bạch Cầu Hoàn.
  • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 50 Bạch Cầu Hoàn, 60 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Toàn Thạch Giới Chỉ.

  Lưu ý: Nạp mua ngay từ 1.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 10 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 15/04 - 23:59 ngày 17/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S31.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 5 Đá Hồn Hạ Thành, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 10 Đá Hồn Hạ Thành, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 20 Đá Hồn Hạ Thành, 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Mảnh Mãng Bì Yêu Đái.
  • Tiêu phí 20.000 KNB: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 45 Đá Hồn Hạ Thành, 80 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 15 Mảnh Mãng Bì Yêu Đái.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 20.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.