Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 04

Từ đến

Sự kiện đợt 1

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 1

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 04/04 - 23:59 ngày 06/04/2016.

Phạm vi: S1 - S30.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Yên Hiểu Trái.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 30 Đá Hồn Yên Hiểu Trái, 20 Bạch Cầu Hoàn.
 • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 50 Bạch Cầu Hoàn, 60 Đá Hồn Yên Hiểu Trái, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Tử Thủy Tinh.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 1.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 04/04 - 23:59 ngày 10/04/2016.

Phạm vi: S1 - S30.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 5 vạn Bạc, 3 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - GIẢM GIÁ 30% RƯƠNG VÀNG

  Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 04/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, lượng Kim Nguyên Bảo tiêu hao để quay Rương Vàng May Mắn sẽ được giảm 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - MỞ TẤT CẢ CÁC ẢI TÍN SỨ & PHONG LĂNG ĐỘ

  Thời gian: 05:00 ngày 05/04 - 05:00 ngày 07/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện sẽ mở tất cả các ải của Tín Sứ & Phong Lăng Độ.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - GIẢM GIÁ 30% CỬA HÀNG THẦN BÍ & HÀNG RONG

  Thời gian: 05:00 ngày 07/04 - 05:00 ngày 09/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm bán tại Cửa Hàng Thần Bí & Hàng Rong sẽ được giảm giá 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

  Thời gian: 05:00 ngày 06/04 - 05:00 ngày 08/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Đá Hồn thu hoạch được ở Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM LIÊN ĐẤU

  Thời gian: 05:00 ngày 08/04 - 05:00 ngày 10/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng Liên Đấu mỗi ngày sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8 - MUA GÓI KIM NGUYÊN BẢO NHẬN QUÀ HOT

  Thời gian: 00:00 ngày 07/04 - 23:59 ngày 09/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua các gói Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • Ngày 07/04: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 5 Mảnh Sách Đường Nghê Giáp.
  • Ngày 08/04: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 5 Mảnh Sách Đường Nghê Giáp.
  • Ngày 09/04: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 5 Mảnh Sách Đường Nghê Giáp.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 9 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 08/04 - 23:59 ngày 10/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S30.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Đá Hồn Ngọc Hoành Tử, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 15 Đá Hồn Ngọc Hoành Tử, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Ngọc Hoành Tử, 25 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Tiêu phí 15.000 KNB: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 50 Đá Hồn Ngọc Hoành Tử, 80 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Đường Nghê Giáp.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 15.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.