Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện tháng 03

Từ đến

Sự kiện đợt 5

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 5

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 28/03 - 23:59 ngày 30/03/2016.

Phạm vi: S1 - S29.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 5 Đá Hồn Hạ Thành, 25 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Bạch Cầu Hoàn.
 • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 50 Bạch Cầu Hoàn, 10 Đá Hồn Hạ Thành, 50 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Tử Thủy Tinh.
 • Nạp mua từ 2.000.000 trở lên: Nhận ngay 400 vạn Bạc, 40 Tử Thủy Tinh, 20 Đá Hồn Hạ Thành, 100 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp.
 • Nạp mua từ 5.000.000 trở lên: Nhận ngay 800 vạn Bạc, 50 Đá Hồn Hạ Thành, 20 Thần Bí Khoáng Thạch, 100 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Khổng Tước Linh.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 5.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 28/03 - 23:59 ngày 03/04/2016.

Phạm vi: S1 - S29.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 5 vạn Bạc, 3 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI KINH NGHIỆM PHÓ BẢN TINH ANH

  Thời gian: 05:00 ngày 29/03 - 05:00 ngày 31/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, kinh nghiệm nhận được từ Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

  Lưu ý: Nhân sĩ cần đăng nhập lại game để nhận lượng kinh nghiệm tặng thêm.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG LIÊN ĐẤU

  Thời gian: 05:00 ngày 29/03 - 05:00 ngày 01/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, điểm thưởng Liên Đấu sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG VƯỢT ẢI

  Thời gian: 05:00 ngày 30/03 - 05:00 ngày 01/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng Vượt Ải sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - NHÂN ĐÔI BẠC TÀI NGUYÊN CHIẾN

  Thời gian: 05:00 ngày 31/03 - 05:00 ngày 03/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, lượng Bạc thu được tại Tài Nguyên Chiến sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

  Thời gian: 05:00 ngày 01/04 - 05:00 ngày 03/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm thu được ở Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8 - MUA GÓI KIM NGUYÊN BẢO NHẬN QUÀ HOT

  Thời gian: 00:00 ngày 31/03 - 23:59 ngày 02/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua các gói Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • Ngày 31/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 5 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Ngày 01/04: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 5 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Ngày 02/04: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 5 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 9 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 01/04 - 23:59 ngày 03/04/2016.

  Phạm vi: S1 - S29.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 15 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh, 25 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Tiêu phí 20.000 KNB: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 50 Đá Hồn Bạch Doanh Doanh, 80 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 Đường Nghê Giáp.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 20.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.