Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện tháng 03

Từ đến

Sự kiện đợt 4

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 4

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 21/03 - 23:59 ngày 23/03/2016.

Phạm vi: S1 - S28.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 50.000 trở lên: Nhận ngay 20 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 30 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 25 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 15 Mảnh Sách Giáng Sa Bào.
 • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 70 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 30 Mảnh Sách Giáng Sa Bào.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 1.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 21/03 - 23:59 ngày 27/03/2016.

Phạm vi: S1 - S28.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 3 vạn Bạc, 3 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM TÍN SỨ & PHONG LĂNG ĐỘ

  Thời gian: 05:00 ngày 22/03 - 05:00 ngày 25/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, vật phẩm thu được từ ải Tín Sứ & Phong Lăng Độ sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

  Thời gian: 05:00 ngày 24/03 - 05:00 ngày 26/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, vật phẩm thu được từ Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG LIÊN ĐẤU

  Thời gian: 00:00 ngày 24/03 - 23:59 ngày 26/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng Liên Đấu sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - MUA GÓI KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THỂ LỰC

  Thời gian: 00:00 ngày 25/03 - 23:59 ngày 27/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua các gói Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • Ngày 25/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 8 Mảnh Phá Thiên Kích.
  • Ngày 26/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 8 Mảnh Phá Thiên Kích.
  • Ngày 27/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh, 8 Mảnh Phá Thiên Kích.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 25/03 - 23:59 ngày 27/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Đá Hồn Lam Y Y, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Lam Y Y, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 45 Đá Hồn Lam Y Y, 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Mảnh Sách Ngân Tơ Bào.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 10.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.