Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện tháng 03

Từ đến

Sự kiện đợt 3

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 3

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 14/03 - 23:59 ngày 16/03/2016.

Phạm vi: S1 - S28.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 50.000 trở lên: Nhận ngay 20 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 15 Đá Hồn Vân Bất Tà, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 400.000 trở lên: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 35 Đá Hồn Vân Bất Tà, 25 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 15 Mảnh Sách Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp.
 • Nạp mua từ 800.000 trở lên: Nhận ngay 70 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 50 Đá Hồn Vân Bất Tà, 50 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Mảnh Sách Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 800.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 14/03 - 23:59 ngày 20/03/2016.

Phạm vi: S1 - S28.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 3 vạn Bạc, 3 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI BẠC TÀI NGUYÊN CHIẾN

  Thời gian: 05:00 ngày 15/03 - 05:00 ngày 18/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, lượng Bạc thu hoạch tại Tài Nguyên Chiến sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - GIẢM GIÁ 30% CỬA HÀNG VƯỢT ẢI

  Thời gian: 05:00 ngày 16/03 - 05:00 ngày 18/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, trang bị tím ở cửa hàng Vượt Ải sẽ được giảm giá 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

  Thời gian: 05:00 ngày 17/03 - 05:00 ngày 19/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Đá Hồn rơi tại Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG LIÊN ĐẤU

  Thời gian: 05:00 ngày 18/03 - 05:00 ngày 19/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng Liên Đấu sẽ được nhân đôi
  (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - MUA GÓI KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THỂ LỰC

  Thời gian: 00:00 ngày 18/03 - 23:59 ngày 20/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua các gói Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • Ngày 18/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
  • Ngày 19/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
  • Ngày 20/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 18/03 - 23:59 ngày 20/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S28.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 15 Đá Hồn Hoàn Nhan Hồng Liệt, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 5 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Hoàn Nhan Hồng Liệt, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 45 Đá Hồn Hoàn Nhan Hồng Liệt, 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Mảnh Yểm Nguyệt Đao.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 10.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.