Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện tháng 03

Từ đến

Sự kiện đợt 2

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 2

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 07/03 - 23:59 ngày 09/03/2016.

Phạm vi: S1 - S26.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 50.000 trở lên: Nhận ngay 20 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Đá Hồn Thanh Y Tử.
 • Nạp mua từ 350.000 trở lên: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 15 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 15 Đá Hồn Thanh Y Tử, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 70 vạn Bạc, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Thanh Y Tử, 25 Mảnh Sách Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 500.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 07/03 - 23:59 ngày 13/03/2016.

Phạm vi: S1 - S26.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 3 vạn Bạc, 2 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM TÍCH LŨY VƯỢT ẢI

  Thời gian: 05:00 ngày 08/03 - 05:00 ngày 11/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S26.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, điểm tích lũy khi tham gia tính năng Vượt Ải sẽ được nhân đôi (x2).

  Lưu ý: Chỉ lần đầu tiên trong ngày tham gia Vượt Ải mới nhận được điểm tích lũy.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

  Thời gian: 05:00 ngày 09/03 - 05:00 ngày 11/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S26.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm thu được tại Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - GIẢM GIÁ CỬA HÀNG THẦN BÍ & HÀNG RONG

  Thời gian: 05:00 ngày 11/03 - 05:00 ngày 13/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S26.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm (trừ Đá Hồn) bày bán tại Cửa Hàng Thần Bí & Hàng Rong sẽ được giảm giá 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - MỞ TẤT CẢ CÁC ẢI TÍN SỨ & PHONG LĂNG ĐỘ

  Thời gian: 05:00 ngày 11/03 - 05:00 ngày 13/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S26.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm thu được tại Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - MUA GÓI KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THỂ LỰC

  Thời gian: 00:00 ngày 11/03 - 23:59 ngày 13/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S26.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua các gói Kim Nguyên Bảo nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • Ngày 11/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
  • Ngày 12/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
  • Ngày 13/03: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8- QUAY 10 RƯƠNG VÀNG NHẬN NGAY ĐÁ HỒN

  Thời gian: 00:00 ngày 11/03 - 23:59 ngày 13/03/2016.

  Phạm vi: S1 - S26.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chọn hình thức quay 10 Rương Vàng May Mắn, nhân sẽ nhận được ngay 11 Đá Hồn Hà Mộ Tuyết.

  Lưu ý: Phần thưởng chỉ áp dụng cho 10 lần quay 10 Rương Vàng đầu tiên.