Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 02

Từ

Sự kiện đợt 4

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 4

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1 - MUA KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 22/02 - 23:59 ngày 24/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Vào mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi nạp mua các mức Kim Nguyên Bảo quy định sẽ được tặng ngay nhiều Đá Hồn hấp dẫn:

 • Ngày 22/02: Mua gói 500KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Hắc Diện Lang Quân, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 23/02: Mua gói 500KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Thanh Y Tử, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 24/02: Mua gói 500KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Hoàn Nhan Tuyết Y, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 22/02 - 23:59 ngày 25/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng tại Dịch Quán.

 • Ngày 1: Nhận 3 vạn Bạc, 3 Đá Hồn Hà Linh Phiêu, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 2: Nhận 4 vạn Bạc, 4 Đá Hồn Hà Linh Phiêu, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 3: Nhận 5 vạn Bạc, 5 Đá Hồn Hà Linh Phiêu, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 4: Nhận 5 vạn Bạc, 5 Đá Hồn Hà Linh Phiêu, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

Thời gian: 00:00 ngày 22/02 - 23:59 ngày 25/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng Đá Hồn từ Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

Thời gian: 00:00 ngày 24/02 - 23:59 ngày 26/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng vật phẩm từ Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 5 - GIẢM GIÁ 30% CỬA HÀNG LIÊN ĐẤU

Thời gian: 00:00 ngày 22/02 - 23:59 ngày 23/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giá bán vật phẩm (trừ Đá Hồn) tại cửa hàng Liên Đấu sẽ giảm 30%.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 6 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 25/02 - 23:59 ngày 27/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Vào mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi nạp thẻ đến mức theo quy định sẽ được tặng ngay nhiều Đá Hồn hấp dẫn:

 • Ngày 25/02: Nạp mua gói 500KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Hắc Diện Lang Quân, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 26/02: Nạp mua gói 500KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Ngày 27/02: Nạp mua gói 500KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Hoàng Nhan Hồng Liệt, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 7 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 26/02 - 23:59 ngày 29/02/2016.

Phạm vi: S1 - S21.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

 • 1.000 KNB: Nhận 5 vạn Bạc, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
 • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 5 Tử Thủy Tinh, 10 Đá Hồn Đường Phi Yến, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 25 Đá Hồn Đường Phi Yến, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Mảnh Trân Châu Hạng Liên.
 • 10.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 45 Đá Hồn Đường Phi Yến, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 15 Mảnh Trân Châu Hạng Liên.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.

----------------------------------------------------------