Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 02

Từ

Sự kiện đợt 2

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 2

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

RA MẮT VÂN BẤT TÀ - KIM XÀ TRẠI CHỦ

Kim Xà Trại Chủ - Vân Bất Tà: Là một trong các tướng lĩnh kiệt xuất của Ngũ độc giáo dưới trướng Hắc Diện Lang Quân. Là đại cao thủ chuyên về thuật độc cổ và các tuyệt kỹ bùa chú nguyền rủa kẻ địch cực kỳ nguy hiểm.

Theo tin mật báo, Vân Bất Tà sẽ trở về Trung Nguyên vào ngày 08/02/2016. Thiên hạ võ lâm sắp sửa đón nhận một phen sóng gió không lường trước. Ngay sau đây, nhân sĩ hãy cùng Bổn Trang theo dõi những chiêu thức ảo diệu của Vân Bất Tà qua clip bên dưới nhé:

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - KHUYẾN MÃI 20% GÓI NẠP

Thời gian: 00:00 ngày 08/02 - 00:00 ngày 11/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua các gói Kim Nguyên Bảo bất kì, nhân sĩ sẽ được tặng thêm 20% lượng Kim Nguyên Bảo nhận được.

Lưu ý quan trọng:

 • Sau khi mua 1 gói nạp, nhân sĩ vui lòng nhận thưởng ngay phần tặng thêm 20% tại giao diện sự kiện rồi mới tiếp tục mua gói nạp kế tiếp.
 • Mỗi gói nạp có thể được khuyến mãi nhiều lần.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - NẠP TÍCH LŨY TRIỆU HỒI VÂN BẤT TÀ

Thời gian: 00:00 ngày 09/02 - 00:00 ngày 12/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 50.000 trở lên: Nhận ngay 100 Võ Lâm Lệnh, 20 vạn Bạc, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 30 vạn Bạc, 10 Đá Hồn Vân Bất Tà.
 • Nạp mua từ 350.000 trở lên: Nhận ngay 5 Tử Thủy Tinh, 50 vạn Bạc, 25 Đá Hồn Vân Bất Tà, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 70 vạn Bạc, 45 Đá Hồn Vân Bất Tà, 1 Thiên Tầm Hộ Uyển, 2 Thần Bí Khoáng Thạch.

Lưu ý: Nhân sĩ nạp mua ngay từ 500.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng cả 3 mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3 - GIẢM GIÁ 30% RƯƠNG VÀNG MAY MẮN

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 08/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, lượng Kim Nguyên Bảo tiêu hao khi quay Rương Vàng May Mắn sẽ giảm 30%.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG VƯỢT ẢI

Thời gian: 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 09/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng khi tham gia tính năng Vượt Ải sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 5 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 08/02 - 23:59 ngày 14/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng tại Dịch Quán.

 • Ngày 1: Nhận 3 vạn Bạc, 2 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.
 • Ngày 2: Nhận 4 vạn Bạc, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 3 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 4 Mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
 • Ngày 3: Nhận 5 vạn Bạc, 2 Tử Thủy Tinh, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.
 • Ngày 4: Nhận 6 vạn Bạc, 3 Tử Thủy Tinh, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 7 Mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
 • Ngày 5: Nhận 7 vạn Bạc, 4 Tử Thủy Tinh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 3 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.
 • Ngày 6: Nhận 9 vạn Bạc, 5 Tử Thủy Tinh, 6 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 9 Mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
 • Ngày 7: Nhận 15 vạn Bạc, 7 Tử Thủy Tinh, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 3 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 6 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

Thời gian: 00:00 ngày 09/02 - 23:59 ngày 11/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng Đá Hồn từ Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 7 - MUA KIM NGUYÊN BẢO NHẬN NGAY ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 10/02 - 23:59 ngày 12/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Vào mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi nạp mua các mức Kim Nguyên Bảo quy định sẽ được tặng ngay nhiều Đá Hồn hấp dẫn:

 • Ngày 10/02: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Trương Tông Chính.
 • Ngày 11/02: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Thanh Y Tử.
 • Ngày 12/02: Mua gói 500 KNB sẽ được tặng 30 Đá Hồn Truy Hồn Tẩu.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 8 - GIẢM GIÁ 30% CỬA HÀNG VƯỢT ẢI

Thời gian: 00:00 ngày 10/02 - 23:59 ngày 12/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giá bán vật phẩm (trừ Đá Hồn) tại cửa hàng Vượt Ải sẽ giảm 30%.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 9 - MỞ TẤT CẢ CÁC ẢI PHONG LĂNG ĐỘ & TÍN SỨ

Thời gian: 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tính năng Phong Lăng Độ và Tín Sứ sẽ mở cửa tất cả các ải.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 10 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 11/02 - 00:00 ngày 15/02/2016.

Phạm vi: S1 - S19.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

 • 1.000 KNB: Nhận 5 vạn Bạc, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
 • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 5 Tử Thủy Tinh, 10 Đá Hồn Tà Độc Đồ Dị, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
 • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 25 Đá Hồn Tà Độc Đồ Dị, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Mảnh Trân Châu Hạng Liên.
 • 10.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 45 Đá Hồn Tà Độc Đồ Dị, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 15 Mảnh Trân Châu Hạng Liên.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.

----------------------------------------------------------