Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 02

Từ

Sự kiện đợt 1

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 1

Tân Võ Lâm

Nhằm chào mừng sự xuất hiện của Tường Vi Sứ Giả - Hà Mộ Tuyết và việc mở giới hạn đẳng cấp 80 đầy hấp dẫn, Tân Võ Lâm sẽ ra mắt Chuỗi Sự Kiện Tháng 02 từ ngày 01/02/2016 với nội dung thú vị như sau:

----------------------------------------------------------

TƯỚNG ĐIỂM DANH THÁNG 2 - MẠNH THƯƠNG LƯƠNG

Vị tướng lĩnh tài năng hàng đầu, có khả năng tạo chưởng pháp cực mạnh lên đối thủ gần nhất và tăng sức chiến đấu cho đồng đội của mình sẽ xuất hiện trong sự kiện điểm danh tháng 02/2016. Nhân sĩ hãy đăng nhập đầy đủ mỗi ngày để triệu hồi được Mạnh Thương Lương nhé.

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY TRIỆU HỒI HÀ MỘ TUYẾT

Thời gian: 00:00 ngày 01/02 - 00:00 ngày 05/02/2016.

Phạm vi: S1 - S17.

Nội dung sự kiện:

  • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 20 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 10 Đá Hồn Hà Mộ Tuyết, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 1 Thủy Tinh Hạng Liên, 25 Đá Hồn Hà Mộ Tuyết, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Nạp mua từ 1.500.000 trở lên: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 1 Sa Bì Hộ Uyển, 45 Đá Hồn Hà Mộ Tuyết, 25 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Lưu ý: Nhân sĩ nạp mua ngay từ 1.500.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng cả 2 mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - NHÂN ĐÔI VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG

Thời gian: 00:00 ngày 02/02 - 00:00 ngày 05/02/2016.

Phạm vi: S1 - S17.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vật phẩm rơi ở các Phó Bản Thường sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI PHẦN THƯỞNG TÍN SỨ, PHONG LĂNG ĐỘ

Thời gian: 00:00 ngày 03/02 - 00:00 ngày 06/02/2016.

Phạm vi: S1 - S17.

Nội dungTrong thời gian sự kiện, phần thưởng của các ải Tín Sứ & Phong Lăng Độ sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 01/02 - 00:00 ngày 04/02/2016.

Phạm vi: S1 - S17.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng tại Dịch Quán.

  • Ngày 01/02: Nhận 5 vạn Bạc, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Ngày 02/02: Nhận 10 vạn Bạc, 4 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Ngày 03/02: Nhận 15 vạn Bạc, 6 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Đá Hồn Hà Nhân Ngã.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 5 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 05/02 - 00:00 ngày 08/02/2016.

Phạm vi: S1 - S17.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • 1.000 KNB: Nhận 10 vạn Bạc, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Tử Thủy Tinh.
  • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 10 Đá Hồn Lam Y Y.
  • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 25 Đá Hồn Lam Y Y, 1 Trân Châu Hạng Liên.
  • 10.000 KNB: Nhận 50 vạn Bạc, 45 Đá Hồn Lam Y Y, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.