Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 02

Từ

Đợt 3: Mừng Valentine

Sự kiện | 


Đợt 3: Mừng Valentine

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 15/02 - 23:59 ngày 17/02/2016.

Phạm vi: S1 - S20.

Nội dung sự kiện:

  • Nạp mua từ 100.000 trở lên: Nhận ngay 20 vạn Bạc, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Trương Tông Chính.
  • Nạp mua từ 200.000 trở lên: Nhận ngay 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 30 vạn Bạc, 25 Đá Hồn Trương Tông Chính.
  • Nạp mua từ 400.000 trở lên: Nhận ngay 5 Tử Thủy Tinh, 45 Đá Hồn Trương Tông Chính, 1 Toàn Thạch Hạng Liên.

Lưu ý: Nhân sĩ nạp mua ngay từ 400.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - GIẢM GIÁ 30% CỬA HÀNG THẦN BÍ & HÀNG RONG

Thời gian: 00:00 ngày 16/02 - 23:59 ngày 18/02/2016.

Phạm vi: S1 - S20.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các vật phẩm Tím trở lên (trừ Đá Hồn) được bày bán tại Cửa Hàng Thần Bí và Hàng Rong sẽ giảm giá 30%.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 15/02 - 23:59 ngày 17/02/2016.

Phạm vi: S1 - S20.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng tại Dịch Quán.

  • Ngày 1: Nhận 3 vạn Bạc, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 3 Đá Hồn Diệu Như.
  • Ngày 2: Nhận 4 vạn Bạc, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 4 Đá Hồn Diệu Như.
  • Ngày 3: Nhận 5 vạn Bạc, 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Đá Hồn Diệu Như.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI BẠC TÀI NGUYÊN CHIẾN

Thời gian: 00:00 ngày 17/02 - 23:59 ngày 19/02/2016.

Phạm vi: S1 - S20.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, lượng Bạc thu hoạch ở Mỏ Bạc trong Tài Nguyên Chiến sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 5 - MUA KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THỂ LỰC

Thời gian: 00:00 ngày 18/02 - 23:59 ngày 20/02/2016.

Phạm vi: S1 - S20.

Nội dung: Vào mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi nạp mua các mức Kim Nguyên Bảo quy định sẽ được tặng ngay nhiều Đá Hồn hấp dẫn:

  • Ngày 18/02: Mua gói 250 KNB sẽ được tặng 10 vạn Bạc, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Tử Thủy Tinh.
  • Ngày 19/02: Mua gói 250 KNB sẽ được tặng 10 vạn Bạc, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Tử Thủy Tinh.
  • Ngày 20/02: Mua gói 250 KNB sẽ được tặng 10 vạn Bạc, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Tử Thủy Tinh.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 6 - MỞ 10 RƯƠNG VÀNG TẶNG ĐÁ HỒN HÀ MỘ TUYẾT

Thời gian: 00:00 ngày 19/02 - 23:59 ngày 21/02/2016.

Phạm vi: S1 - S20.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ chọn Mở 10 Lần Rương Vàng sẽ được tặng ngay 11 Đá Hồn Hà Mộ Tuyết.

Lưu ý: Chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.

----------------------------------------------------------