Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 01

Từ đến

Nội dung sự kiện đợt 5

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện đợt 5

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN NGAY ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 24/01 - 23:59 ngày 26/01/2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dung sự kiện:

  • Nạp mua từ 95.000 trở lên: Nhận ngay 100 Võ Lâm Lệnh, 20 vạn Bạc, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Nạp mua từ 190.000 trở lên: Nhận ngay 10 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 30 vạn Bạc, 10 Đá Hồn Huyền Nan.
  • Nạp mua từ 350.000 trở lên: Nhận ngay 5 Tử Thủy Tinh, 20 Đá Hồn Huyền Nan, 1 Thiên Mộng Y.
  • Nạp mua từ 950.000 trở lên: Nhận ngay 10 Thần Bí Khoáng Thạch, 50 Đá Hồn Huyền Nan, 1 Toàn Thạch Hạng Liên.

Lưu ý: Nhân sĩ nạp mua ngay từ 950.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng cả 3 mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 - 23:59 ngày 27/01/2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, lượng Đá Hồn rơi ở các Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM TÍCH LŨY VƯỢT ẢI

Thời gian: 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 28/01/2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dungTrong thời gian sự kiện, điểm tích lũy nhận được khi tham gia tính năng Vượt Ải sẽ được nhân đôi (x2).

Lưu ý: Chỉ lần đầu tiên trong ngày tham gia Vượt Ải mới nhận được điểm tích lũy.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG LIÊN ĐẤU

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 27/01/2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dungTrong thời gian sự kiện, điểm thưởng Liên Đấu nhận được vào lúc xếp hạng của ngày sẽ được nhân đôi (x2).

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 5 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 28/01 - 23:59 ngày 31/01/2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • 1.000 KNB: Nhận 10 vạn Bạc, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Đá Hồn Huyền Nan.
  • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 20 Đá Hồn Huyền Nan.
  • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 1 Toàn Thạch Hạng Liên, 1 Thủy Tinh Hạng Liên.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.