Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 01

Từ đến

Nội dung sự kiện đợt 4

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện đợt 4

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1: TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO - TẶNG ĐÁ HỒN

Thời gian: 05:00 ngày 21.01 - 05:00 ngày 25.01.2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • 1.000 KNB: Nhận 10 vạn Bạc, 10 Đá Hồn Hoàng Nhan Tuyết Y, 5 mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
  • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Liễu Thanh Thanh, 5 mảnh Toàn Thạch Hạng Liên.
  • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Liễu Thanh Thanh, 15 mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
  • 9.000 KNB: Nhận 50 vạn Bạc, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 45 Đá Hồn Liễu Thanh Thanh, 15 mảnh Toàn Thạch Hạng Liên.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2: NHÂN ĐÔI PHẦN THƯỞNG PHONG LĂNG ĐỘ & TÍN SỨ

Thời gian: 05:00 ngày 22.01 - 05:00 ngày 24.01.2016.

Phạm vi: S1 - S15.

Nội dung: Trong thời gian diễn sự kiện, phần thưởng khi vượt qua phó bản Phong Lăng Độ, Tín Sứ sẽ được nhân đôi (x2).