Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 01

Từ đến

Nội dung sự kiện đợt 3

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện đợt 3

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1: NẠP TÍCH LŨY - NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 05:00 ngày 12.01 - 05:00 ngày 16.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Khi nạp mua các gói Kim Nguyên Bảo, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn tương ứng như sau:

 • Nạp và mua gói 57.000 trở lên: Nhận ngay 3 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 Đá Hồn Thanh Y Tử, 2 Tử Thủy Tinh.
 • Nạp và mua gói 95.000 trở lên: Nhận ngay 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Đá Hồn Thanh Y Tử, 3 Tử Thủy Tinh.
 • Nạp và mua gói 190.000 trở lên: Nhận ngay 7 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Đá Hồn Thanh Y Tử, 5 Tử Thủy Tinh.
 • Nạp và mua gói 380.000 trở lên: Nhận ngay 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 45 Đá Hồn Thanh Y Tử, 7 Tử Thủy Tinh.

Lưu ý

1. Nếu nhân sĩ nạp ngay gói 380.000 thì sẽ được nhận thưởng luôn cả 3 mốc trước đó.

2. Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn trong hành trang chỉ chứa tối đa 99 bình. Quý nhân sĩ cần lưu ý để tránh thất thoát khi nhận thưởng.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2: X2 ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

Thời gian: 05:00 ngày 12.01 - 05:00 ngày 14.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi vượt qua Phó Bản Tinh Anh thành công, đá hồn tướng nhận được tại phó bản đó sẽ được nhân đôi (x2).

Lưu ý: Chỉ x2 đá hồn tướng rơi tại các Phó Bản Tinh Anh, không x2 các vật phẩm khác.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3: QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY

Thời gian: 05:00 ngày 12.01 - 05:00 ngày 14.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập game sẽ nhận được các phần thưởng tại Dịch Quán:

 • 5 vạn Bạc.
 • 2 Huyền Tinh Khoáng Thạch.
 • 2 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Lưu ý: Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn trong hành trang chỉ chứa tối đa 99 bình. Quý nhân sĩ cần lưu ý để tránh thất thoát khi nhận thưởng.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4: TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO - TẶNG ĐÁ HỒN

Thời gian: 05:00 ngày 14.01 - 05:00 ngày 17.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

 • 500 KNB: Nhận 30 Võ Lâm Lệnh, 5 vạn Bạc, 4 Đá Hồn Mạnh Thương Lương.
 • 1.000 KNB: Nhận 10 vạn Bạc, 8 Đá Hồn Mạnh Thương Lương, 3 mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
 • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 10 Đá Hồn Đường Phi Yến, 7 mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
 • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 12 Đá Hồn Vương Tá, 10 mảnh Toàn Thạch Hạng Liên.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 5: X2 ĐIỂM LIÊN ĐẤU

Thời gian: 05:00 ngày 15.01 - 05:00 ngày 17.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, điểm thưởng xếp hạng Liên Đấu vào lúc 21:00 mỗi ngày sẽ được nhân đôi (x2).