Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 01

Từ đến

Nội dung sự kiện đợt 2

Sự kiện | 


Nội dung sự kiện đợt 2

Tân Võ Lâm

SỰ KIỆN 1: NẠP KIM NGUYÊN BẢO - X2 KINH NGHIỆM VIP

Thời gian: 05:00 ngày 09.01 - 05:00 ngày 12.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi nạp và mua gói Kim Nguyên Bảo bất kỳ, điểm kinh nghiệm VIP nhận được sẽ được nhân đôi (x2).

Lưu ý:

1. Chỉ áp dụng nhân đôi Điểm Kinh nghiệm VIP (giá trị lên cấp VIP trong mục nạp), Kim Nguyên Bảo thực tế nhận được sẽ không được nhân đôi.

2. Điểm Kinh nghiệm VIP sẽ tương đương số lượng Kim Nguyên Bảo đã mua. Ví dụ: Gói 285 Kim Nguyên Bảo tương đương với 285 Điểm Kinh nghiệm VIP. Khi tham gia sự kiện thì sẽ được nhân đôi Điểm Kinh nghiệm VIP (285x2).

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2: TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO - TẶNG ĐÁ HỒN

Thời gian: 05:00 ngày 09.01 - 05:00 ngày 12.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đại hiệp tiêu hao Kim Nguyên Bảo đạt mức nhất định sẽ được tặng ngay các phần quà như sau:

  • 300 KNB: Nhận 10 Võ Lâm Lệnh, 2 vạn Bạc, 1 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • 500 KNB: Nhận 20 Võ Lâm Lệnh, 5 vạn Bạc, 04 Đá Hồn Hà Linh Phiêu.
  • 1.000 KNB: Nhận 10 vạn Bạc, 08 Đá Hồn Hà Linh Phiêu, 5 mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
  • 3.000 KNB: Nhận 20 vạn Bạc, 12 Đá Hồn Hà Linh Phiêu, 8 mảnh Thủy Tinh Hạng Liên.
  • 5.000 KNB: Nhận 30 vạn Bạc, 12 Đá Hồn Vương Tá, 5 mảnh Toàn Thạch Hạng Liên.
  • 9.000 KNB: Nhận 50 vạn Bạc, 15 Đá Hồn Vương Tá, 10 mảnh Toàn Thạch Hạng Liên.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng tiêu phí KNB sẽ được cộng dồn (không reset) khi qua ngày mới.

---------------------------------------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 3: NHÂN ĐÔI BẠC TÀI NGUYÊN CHIẾN

Thời gian: 05:00 ngày 10.01 - 05:00 ngày 12.01.2016.

Phạm vi: Tất cả máy chủ Tân Võ Lâm.

Nội dung: Trong thời gian diễn sự kiện, số lượng Bạc khai thác được tại Tài Nguyên Chiến sẽ được nhân đôi (không bao gồm Kim Nguyên Bảo và bình kinh nghiệm).

Lưu ý:

1. Thời gian thu hoạch vật phẩm từ Tài Nguyên Chiến phải nằm trong thời gian diễn ra sự kiện thì mới có thể nhân đôi. Thu hoạch vật phẩm sau khi sự kiện kết thúc sẽ không được nhân đôi.

2. Trong thời gian diễn ra, số lượng Bạc nhận được khi hỗ trợ phòng thủ cũng được nhân đôi. Tuy nhiên, vật phẩm Cướp Đoạt thì không được nhân đôi.