Quay lại danh sách sự kiện

Bản Cập Nhật Tháng 3

Từ

Thẻ Kim Cương

Sự kiện | 


Thẻ Kim Cương

Tháng 03/2016, ngoài Thẻ VIP hàng tháng, cộng đồng Tân Võ Lâm sẽ được đón nhận thêm một loại thẻ khác mang tên Thẻ Kim Cương với những hỗ trợ về Kim Nguyên Bảo vô cùng hấp dẫn.

Mỗi nhân sĩ chỉ được mua 01 Thẻ Kim Cương duy nhất.

Khi mua Thẻ Kim Cương, nhân sĩ sẽ nhận ngay 2.500 Kim Nguyên Bảo và kích hoạt được chuỗi nhiệm vụ Kim Cương (thăng cấp nhận thưởng).

Thông qua nhiệm vụ Kim Cương, khi thăng cấp lên các mức quy định nhân sĩ sẽ được nhận ngay rất nhiều Kim Nguyên Bảo quý giá.

Lưu ý: Những nhân sĩ đã đạt cấp yêu cầu được nhận thưởng ngay ở các nhiệm vụ trước.

Ví dụ: Nhân sĩ đạt cấp 70, khi mua và sử dụng Thẻ Kim Cương sẽ được nhận thưởng ngay các nhiệm vụ cấp 40, 50, 60 và 70.