1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

DANH SÁCH HEROES

VỊ TRÍ:
CẤP SAO:
THUỘC TÍNH:

Kim

 • HẠ THÀNH
 • CỔ BÁCH
 • HUYỀN NAN ĐẠI SƯ
 • HUYỀN GIÁC ĐẠI SƯ
 • VƯƠNG TÁ
 • HUYỀN TỪ

Mộc

 • VÂN BẤT TÀ
 • ĐƯỜNG BẤT NHIỄM
 • LAM Y Y
 • ĐƯỜNG PHI YẾN
 • LIỄU THANH THANH
 • BẠCH DOANH DOANH
 • HẮC DIỆN LANG QUÂN
 • TÀ ĐỘC ĐỒ DỊ
 • TRUY HỒN TẨU

Thủy

 • HÀ MỘ TUYẾT
 • HÀ LINH PHIÊU
 • THANH TUYỆT SƯ THÁI
 • DIỆU NHƯ
 • MỤC VÂN TỪ
 • CHUNG LINH TÚ
 • YÊN HIỂU TRÁI

Hỏa

 • GIA LUẬT TỀ
 • NGỤY LIỄU ÔNG
 • LONG TẠI THIÊN
 • MẠNH THƯƠNG LƯƠNG
 • HOÀN NHAN TUYẾT Y
 • HÀ NHÂN NGÃ
 • GIA LUẬT TỊ LY
 • ĐOAN MỘC DUỆ
 • HOÀN NHAN HỒNG LIỆT

Thổ

 • NGỌC HOÀNH TỬ
 • LÝ THIÊN MỤC
 • HÀ TÚC ĐẠO
 • ĐẠO THANH CHÂN NHÂN
 • TRƯƠNG TÔNG CHÍNH
 • TUYỀN CƠ TỬ
 • THANH LIÊN TỬ
 • THANH Y TỬ
 • TỪ ĐẠI NHẠC