1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

THANH Y TỬ

Vị trí: Tầm Trung

Giới thiệu

Cũng là một đồ đệ ưu tú từ Côn Lôn Phái, Thanh Y Tử có khả năng vận dụng yêu thuật, tạo cuồng lôi bạo vũ gây choáng liên tục lên kẻ thù, dễ dàng kiểm soát thế trận.

Ngũ hành

Thổ

Hệ số cơ bản

Sức mạnh: 5.5
Nội công: 9.4
Thân pháp: 4.6

Tổng quan

Sức mạnh
5.5
Nội công
9.4
Thân pháp
4.6

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Cuồng Lôi Chấn Địa

Triệu hồi lôi khí đánh 1 đòn sát thương chí mạng lên đối thủ.

Hồi Quang

Túy Tiên Tá Cốt

Thanh Y Tử có khả năng vận dụng lôi thuật khiến kẻ địch bị choáng.

Hồi Quang

Khí Tâm Phù

Đối phương nếu bị trúng đòn Khí Tâm Phù sẽ không thể cử động được.

Hồi Quang

Nhất Khí Tam Thanh

Tâm pháp hỗ trợ giúp bản thân tăng bạo kích nội công.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI

Tướng khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết thì sẽ có thể thăng chức thành một cấp độ cao hơn, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------