1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

GIA LUẬT TỊ LY

Vị trí: Cận Chiến

Giới thiệu

Mãnh tướng nổi danh Trung Nguyên với kỹ năng dùng kích tuyệt hảo, gây lượng sát thương lớn khiến kẻ địch phải lùi bước.

Ngũ hành

Hỏa

Hệ số cơ bản

Sức mạnh: 12.7
Nội công: 4.3
Thân pháp: 10.3

Tổng quan

Sức mạnh
12.7
Nội công
4.3
Thân pháp
10.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Vân Long Kích

Liên hoàn kích gây sát thương ngoại công liên tục và đẩy lùi đối thủ.

Hồi Quang

Tàn Dương Như Tuyết

Dùng sức mạnh gây sát thương ngoại công và làm chậm đối thủ.

Hồi Quang

Thiên Nhẫn Mâu Pháp

Tuyệt kỹ Thiên Nhẫn Giáo giúp tăng mạnh bạo kích ngoại công.

Hồi Quang

Lịch Ma Đoạt Hồn

Kỹ năng đặc biệt giúp Gia Luật Tị Ly tăng sát thương ngoại công cho bản thân.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI

Tướng khi được trang bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết thì sẽ có thể thăng chức thành một cấp độ cao hơn, điểm tiềm năng được cải thiện giúp tăng thêm sức mạnh trong các trận chiến.

--------------------------------------------