1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Vượt Ải

Tính Năng


Nhân sĩ khi đạt đến đẳng cấp từ 20 trở lên sẽ có thể tham gia tính năng Vượt Ải với nhiều thử thách và phần thưởng hấp dẫn. Biểu tượng Vượt Ải nằm tại vị trí giữa màn hình chính như bên dưới.

Tân Võ Lâm

Những quy tắc chính:

 • Mỗi ngày nhân vật được nhận 1 lần vượt ải mới. VIP 10 trở lên sẽ được thêm 1 lần.
 • Tối đa hệ thống chỉ lưu trữ 1 lần vượt ải hiện tại và 1 lần làm mới.
 • Mỗi đợt vượt ải gồm có 15 tầng với độ khó tăng dần.
 • Mỗi tầng sẽ được trấn giữ bởi các cao thủ ngẫu nhiên do hệ thống chọn và sắp xếp.
 • Khi vượt qua mỗi tầng, nhân vật sẽ nhận được Bạc cùng các vật phẩm, đá hồn hoặc thẻ tướng ngẫu nhiên. Đối với các tầng đặc biệt sẽ có thêm phần thưởng điểm vượt ải để mua nhiều vật phẩm quý giá tại Cửa Hàng Vượt Ải.
 • Lưu ý: Điểm vượt ải chỉ nhận được ở lần vượt ải đầu tiên trong ngày.
 • Khi vượt qua mỗi tầng, lượng sinh lực và nội lực còn lại của các tướng trong đội hình sẽ tiếp tục áp dụng cho các tầng kế tiếp.
 • Trong một đợt Vượt Ải, các tướng bị tử trận trong tầng này sẽ không thể sử dụng cho các tầng tiếp theo.
 • Trong khi vượt ải, nếu hết thời gian quy định thì tất cả các tướng đang thi đấu đều tử trận.
 • Nếu còn lượt vượt ải, nhân sĩ có thể chọn Làm Mới để vượt ải lại từ đầu. Khi chọn làm mới, các tướng đã tử trận trong đợt vượt ải trước sẽ hồi sinh. Sinh lực và nội lực của tất cả các tướng được reset lại mức ban đầu.

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm

Cửa Hàng Vượt Ải:

 • Cửa hàng vượt ải sẽ tự động làm mới vào lúc 21:00 hàng ngày.
 • Thông qua lượng điểm vượt ải có được, nhân sĩ có thể mua những trang bị hữu ích.

Tân Võ Lâm