1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Tín Sứ

Tính Năng


Nhân sĩ khi đạt đến đẳng cấp từ 22 trở lên sẽ có thể tham gia tính năng Tín Sứ với nhiều thử thách và phần thưởng hấp dẫn. Biểu tượng Tín Sứ nằm tại vị trí giữa màn hình chính như bên dưới.

Tân Võ Lâm

Giới hạn: Mỗi ngày nhân sĩ có 5 lượt vượt ải (làm mới vào 05:00 mỗi ngày).

Các loại ải: Tín sứ có 3 loại ải với thử thách hoàn toàn khác nhau, bao gồm:

  • Thiên Bảo Khố: Mở cửa vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Các loại quái và Boss tại đây đều kháng sát thương ngoại công.
  • Sơn Thần Miếu: Mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần. Các loại quái Boss tại đây đều kháng sát thương nội công.
  • Phong Kỳ: Mở cửa vào các ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Chỉ có những nữ tướng sĩ mới có thể tham chiến tại ải này.

Tân Võ Lâm

Đẳng cấp mở độ Khó: Mỗi cấp Khó sẽ cho ra các nguyên liệu khác nhau theo ải.

  • Cấp 1: Đẳng cấp từ 25 trở lên.
  • Cấp 2: Đẳng cấp từ 30 trở lên.
  • Cấp 3: Đẳng cấp từ 60 trở lên.
  • Cấp 4: Đẳng cấp từ 75 trở lên.
  • Cấp 5: Đẳng cấp từ 81 trở lên.
  • Cấp 6: Đẳng cấp từ 86 trở lên.

Tham gia vượt ải Tín Sứ có thể thuê tướng của thành viên trong Banh hội để cùng chiến đấu.

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm