1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Thẻ Kim Cương

Tính Năng


Tháng 03/2016, ngoài Thẻ VIP hàng tháng, cộng đồng Tân Võ Lâm sẽ được đón nhận thêm một loại thẻ khác mang tên Thẻ Kim Cương với những hỗ trợ về Kim Nguyên Bảo vô cùng hấp dẫn.

Mỗi nhân sĩ chỉ được mua 1 Thẻ Kim Cương (1 lần mua duy nhất).

Khi mua Thẻ Kim Cương, nhân sĩ sẽ nhận ngay 2.500 Kim Nguyên Bảo và kích hoạt được chuỗi nhiệm vụ Kim Cương (thăng cấp nhận thưởng).

Thông qua nhiệm vụ Kim Cương, khi thăng cấp lên các mức quy định nhân sĩ sẽ được nhận ngay rất nhiều Kim Nguyên Bảo quý giá.