1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Rương May Mắn

Tính Năng


Để có thể chinh phục cõi giang hồ rộng lớn, nhân sĩ võ lâm không chỉ phải cần mẫn rèn luyện võ học mà ít nhiều cũng cần có sự may mắn nhất định. Đối với Tân Võ Lâm, tính năng Rương May Mắn sẽ giúp nhân sĩ có thêm nhiều hỗ trợ hấp dẫn và vô cùng thú vị.

Đầu tiên, nhân sĩ vào mục Rương May Mắn từ giao diện chính.

Tại đây sẽ có 3 loại rương cho nhân sĩ lựa chọn, trong đó:

1. Rương Bạc: Tiêu hao Bạc để mở. Mỗi ngày có 5 lần mở miễn phí.

2. Rương Vàng: Tiêu hao KNB để mở. Mỗi 48 giờ sẽ được mở miễn phí 1 lần.

3. Rương Bạch Kim: Tiêu hao KNB để mở. Mỗi 108 giờ sẽ được mở miễn phí 1 lần.

Lưu ý: Rương Bạch Kim chỉ xuất hiện khi nhân sĩ đạt cấp VIP 11 trở lên.

Mỗi loại Rương khác nhau sẽ mở được những quà tặng giá trị khác nhau. Rương càng cao cấp thì phần thưởng và các loại tướng nhận được càng quý hiếm.