1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Ngũ Hành Ấn

Tính Năng


Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 89 trở lên.

Từ cuối tháng 04/2016, tại giao diện nhân vật trong phiên bản mới sẽ xuất hiện thêm các ô trang bị Ngũ Hành Ấn. Khi thu thập đầy đủ các mảnh ghép cần thiết, nhân sĩ có thể hợp thành các trang bị mạnh mẽ, uy lực. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

 • Bước 1: Chọn nhân vật cần trang bị Ngũ Hành Ấn.
 • Bước 2: Nhấp vào vị trí trang bị Ngũ Hành Ấn.
 • Bước 3: Ghép Ngũ Hành Ấn.
 • Bước 4: Trang bị Ngũ Hành Ấn cho nhân vật.

Ngũ Hành Ấn khi chế tạo sẽ có thuộc tính ngẫu nhiên. Nhân vật có thể đến Thợ Rèn và tẩy luyện Ngũ Hành Ấn để có được thuộc tính như mong muốn. Đồng thời cần lưu ý các nội dung quan trong sau:

 • Ngũ Hành Ấn đã trang bị cho nhân vật thì không thể tháo bỏ.
 • Các mảnh ghép Ngũ Hành Ấn chỉ có thể thu thập từ cửa hàng Bách Bảo Rương.
 • Nhân vật khi trang bị Ngũ Hành Ấn sẽ nhận được hiệu quả hỗ trợ và vòng sáng đẹp mắt.
 • Ngũ Hành Ấn có thể nâng cấp lên cấp cao hơn với công thức như sau:
CấpDanh hiệuCông thức ghép
1 Hỗn Thiên 10 mảnh Hỗn Thiên Ấn + 100 vạn Bạc
2 Sồ Phượng 100 Phượng Vĩ + 500 KNB
3 Tiềm Long 200 Long Trảo + 1.000 KNB

Bên cạnh đó, những nhân vật đã được trang bị Ngũ Hành Ấn có thể vào giao diện tẩy luyện để nâng cấp các thuộc tính hữu ích cho bản thân mình.

 • Chỉ có thể tẩy luyện thuộc tính cho tướng có trang bị Ngũ Hành Ấn.
 • Tẩy luyện sẽ tiêu hao Bạc hoặc Kim Nguyên Bảo nhất định.
 • Tẩy luyện đủ số lần nhất định có thể được tăng cấp.
 • Cấp tẩy luyện càng cao thì hiệu quả thuộc tính càng lớn.