1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Mời bạn nhận quà - Vui càng thêm vui

Tính Năng


Trong thế giới võ lâm rộng lớn muôn màu muôn vẻ, sự gắn bó giữa cộng đồng nhân sĩ giang hồ luôn là nền tảng tiên quyết giúp chặng được chinh phục võ học của mỗi cá nhân thêm phần dễ dàng, thú vị. Chính vì vậy, Tân Võ Lâm sẽ mang đến cho quý nhân sĩ tính năng Mời Bạn Nhận Quà hấp dẫn, giúp nhân sĩ có thêm nhiều trải nghiệm vui và nhận được nguồn Kim Nguyên Bảo to lớn.

Hướng dẫn tính năng Mời Bạn Nhận Quà

1. Nhân sĩ nhấn vào biểu tượng Mời Bạn Nhận Quà để vào giao diện tính năng.

2. Nhấn vào nút Mã Của Tôi, khi đó hệ thống sẽ tạo 1 Code mời của riêng nhân sĩ.

3. Sau khi có mã Code, nhân sĩ nhấn vào nút Sao Chép và có thể gửi mã này cho bất kỳ bạn bè nào chưa từng tạo nhân vật hoặc bạn bè đang cùng chơi Tân Võ Lâm có cấp độ từ 49 trở xuống. Việc gửi mã có thể thực hiện theo bất cứ phương thức nào mà nhân sĩ cảm thấy dễ dàng nhất.

4. Người được mời sau khi nhận được Code, cũng vào giao diện tính năng này, chọn nút Nhập Mã và nhập Code đã nhận được. Hoàn thành quá trình mời bạn.

5. Nhân sĩ gửi Code Mời Bạn có thể xem lại danh sách những bạn bè đã mời trong mục Đã Mời và vào mục Nhiệm Vụ để kiểm tra và nhận thưởng.

Nội dung phần thưởng

1. Phần thưởng căn cứ vào số lượng Người Được Mời thành công

Số lượng Người Được Mời
thành công
Phần thưởng Kim Nguyên Bảo
dành cho người mời
1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50
7 50
8 50
9 50
10 50

2. Phần thưởng căn cứ vào đẳng cấp của Người Được Mời thành công

Cấp của người được mờiPhần thưởng Kim Nguyên Bảo của người mời
khi người được mời đạt được điều kiện tương ứng
Người được mời thứ 1Người được mời thứ 2Người được mời thứ 3Người được mời thứ 4Người được mời thứ 5Người được mời thứ 6Người được mời thứ 7Người được mời thứ 8Người được mời thứ 9Người được mời thứ 10
Đạt cấp 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Đạt cấp 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Đạt cấp 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Đạt cấp 60 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Đạt cấp 70 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Đạt cấp 80 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Đạt cấp 90 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3. Phần thưởng căn cứ vào cấp VIP của Người Được Mời thành công

Cấp VIP của người được mời (không kể thứ tự)Phần thưởng Kim Nguyên Bảo của người mời
khi người được mời đạt được điều kiện tương ứng
Người được mời thứ 1Người được mời thứ 2Người được mời thứ 3Người được mời thứ 4Người được mời thứ 5Người được mời thứ 6Người được mời thứ 7Người được mời thứ 8Người được mời thứ 9Người được mời thứ 10
Nạp lần đầu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mua thẻ tháng 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
VIP 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
VIP 1
-
VIP 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
VIP 2
-
VIP 3
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
VIP 3
-
VIP 4
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
VIP 4
-
VIP 5
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
VIP 5
-
VIP 6
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
VIP 6
-
VIP 7
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
VIP 7
-
VIP 8
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
VIP 8
-
VIP 9
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
VIP 9
-
VIP 10
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
VIP 10
-
VIP 11
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VIP 11
-
VIP 12
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
VIP 12
-
VIP 13
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
VIP 13
-
VIP 14
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
VIP 14
-
VIP 15
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Một số lưu ý

1. Nhân sĩ được mời phải có đẳng cấp từ 49 trở xuống.

2. Code mời có thể áp dụng cho nhiều hệ điều hành khác nhau như Android, iOS...

3. Mỗi nhân sĩ chỉ có thể nhập 1 Code mời duy nhất (tức từ 1 người mời duy nhất).

4. Nếu mời một người có có đẳng cấp hoặc cấp VIP cao thì nhân sĩ sẽ không nhận được phần thưởng của các mốc thấp hơn trước đó. Do đó, nếu nhân sĩ gửi mã muốn nhận đầy đủ các mốc thưởng thì người được mời phải hoàn thành lần lượt các nhiệm vụ theo mốc từ thấp đến cao.