1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến

Tính Năng


Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến sẽ dẫn dắt nhân sĩ tham gia khám phá chốn võ lâm rộng lớn, giúp các tướng sĩ trong đội hình rèn luyện võ học, ngày càng mạnh mẽ hơn. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ nhân sĩ sẽ nhận được những phần quà phong phú hấp dẫn, trong đó có rất nhiều Kim Nguyên Bảo hữu ích.

Thông qua bảng danh sách các nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ định hướng được những thử thách cần phải vượt qua cũng như biết được các phần thưởng của từng loại nhiệm vụ khác nhau. Từ đó có thể chuẩn bị cho mình 1 kế hoạch thực hiện chu đáo, dễ dàng.

Khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó có trong danh sách nhiệm vụ hiện tại, biểu tượng nhiệm vụ chính tuyến sẽ có một dấu chấm màu đỏ nhắc nhở, báo hiệu cho nhân sĩ vào nhận thưởng.