1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Hệ thống Bang hội

Tính Năng


Bang hội - Tính năng đặc trưng cho sự gắn kết của cộng đồng hào kiệt khắp giang hồ sẽ xuất hiện khi nhân sĩ đạt cấp 32 trở lên. Cách thức tham gia như sau:

Khi đã đủ điều kiện, nhân sĩ vào giao diện Bang hội như hình phía dưới.

Tân Võ Lâm

Lúc này, nhân sĩ có thể chọn lựa việc gia nhập một Bang hội nào đó đã có sẵn hoặc tự tạo một Bang hội hoàn toàn mới cho riêng mình. Tạo Bang hội sẽ tiêu hao một lượng Kim Nguyên Bảo Nhất định.

Tân Võ Lâm

Lưu ý: Bang chủ của Bang hội nếu không online quá thời gian quy định sẽ bị phế truất. Hệ thống sẽ lựa chọn Trưởng lão online sớm nhất để kế nhiệm. Nếu trong Bang hội không có Trưởng lão thì hệ thống sẽ giao chức vị Bang chủ cho thành viên online sớm nhất.

Trong giao diện Bang hội, nhân sĩ có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau như cho thuê tướng, lễ bái những thành viên cấp cao hơn, tham gia chiến Phó Bản Bang Hội cùng bằng hữu.

Tân Võ Lâm

  • 1. Thuê tướng: Nhân sĩ có thể chọn một số tướng mạnh của bản thân để thêm vào danh sách tướng cho thuê của toàn Bang hội. Trong quá trình vượt ải hoặc chiến đấu, các thành viên có thể thuê tướng lẫn nhau để tăng sức mạnh cho đội hình của mình.
  • 2. Lễ bái: Dâng lễ vật cho các thành viên cấp cao hơn và nhận phần thưởng.
  • 3. Phó bản Bang hội: Có hình thức tương tự như các phó bản luyện công, tinh anh nhưng quái và Boss tại đây có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, đòi hỏi toàn bộ thành viên trong Bang phải đoàn kết mới có thể chiến thắng. Phần thưởng từ Phó bản Bang hội có thể dùng để mua các vật phẩm quý giá ở cửa hàng của Bang.

Tân Võ Lâm

Riêng Bang chủ, Trưởng lão của một Bang hội sẽ có thêm các quyền hạn đặc biệt tại mục Quản lý.

  • 1. Duyệt đơn: Xem xét chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu xin gia nhập Bang hội từ những người chơi khác.
  • 2. Quản lý thành viên: Kiểm tra độ cống hiến của các thành viên trong Bang hội.
  • 3. Sửa khẩu hiệu: Thay đổi khẩu hiệu, thông báo của Bang hội.
  • 4. Thiết lập: Tùy chỉnh hình đại diện, điều kiện gia nhập Bang hội.
  • 5. Chia vật phẩm: Chia vật phẩm từ Phó Bản Bang Hội cho các thành viên.
  • 6. Giải tán: Giải tán Bang hội.

Tân Võ Lâm