1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Bến Thuyền - Phong Lăng Độ

Tính Năng


Hệ thống Phong Lăng Độ sẽ được mở khi chiến đội của nhân sĩ đạt cấp độ 15. Khi Phong Lăng Độ mở cũng tương ứng sẽ có 1 nhiệm vụ Hàng Ngày mới để nhân sĩ thực hiện.

Mỗi ngày nhân sĩ có thể tham gia Phong Lăng Độ 2 lần, mỗi lần cần 6 điểm Thể lực.

Nhân sĩ có thể tham gia Phong Lăng Độ tại: Bờ NamBờ Bắc. Mỗi địa điểm sẽ mở lần lượt vào các ngày trong tuần:

- Bờ Nam sẽ được mở vào 05h00 các ngày Thứ Hai, , SáuChủ Nhật.

- Bờ Nam sẽ được mở vào 05h00 các ngày Thứ Ba, Năm, BảyChủ Nhật.

Tham gia Phong Lăng Độ sẽ nhận được các vật phẩm khác nhau:

- Bờ Nam sẽ nhận được các loại Thuốc tăng điểm kinh nghiệm.

- Bờ Nam sẽ nhận được các vật phẩm giao dịch tại Cửa Hàng để nhận Bạc.

Mỗi ải sẽ có các phân loại thành nhiều độ khó khác nhau tỉ lệ thuận với sức mạnh của quái vật, cùng khả năng nhặt được vật phẩm quý giá hơn. Độ khó mới sẽ được mở khi nhân sĩ đạt các mốc cấp độ nhất định.

Cũng giống như hệ thống Tín Sứ, nhân sĩ có thể chọn đội hình từ các tướng sĩ mà mình có hoặc thuê 1 tướng/1 trận từ danh sách cho thuê của các thành viên trong cùng Bang hội.