1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Bách Bảo Rương

Tính Năng


Bách Bảo Rương là một tính năng hoàn toàn mới của Tân Võ Lâm, mang lại cho cộng đồng nhân sĩ những vòng quay số may mắn với lượng phần thưởng vô cùng quý giá.

Nhân sĩ cấp 30 trở lên sẽ được tham gia tính năng Bách Bảo Rương.

Tại tính năng Bách Bảo Rương, nhân sĩ có thể dùng Kim Nguyên Bảo để quay số và nhận thưởng những phần thưởng hấp dẫn như Đá Hồn, trang bị quý hiếm, Hồn Tệ (dùng đổi quà tại cửa hàng Bách Bảo) cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

Có 3 mức cược Kim Nguyên Bảo để quay số:

  • 10 Kim Nguyên Bảo: Phần thưởng nhận được sẽ x1.
  • 50 Kim Nguyên Bảo: Phần thưởng nhận được sẽ x5.
  • 200 Kim Nguyên Bảo: Phần thưởng nhận được sẽ x20.

Chỉ có thể chọn mức cược ở lần quay đầu tiên, các lần quay tiếp miễn phí (nếu có) sẽ không thể thay đổi mức cược ban đầu.

Có 2 loại phần thưởng là phần thưởng thường và phần thưởng đặc biệt (khung màu vàng).

Khi quay trúng phần thưởng đặc biệt, nhân sĩ sẽ được nhận thưởng ngay.

Quay trúng phần thưởng thường sẽ được chọn nhận thưởng ngay hoặc chọn quay tiếp để tăng thêm số lượng nhận được. Ví dụ cụ thể như sau:

  • Nhân sĩ quay được ô Bạc (phần thưởng thường) sẽ được chọn nhận thưởng hoặc quay tiếp (miễn phí) để tăng mức sao - tăng số lượng Bạc nhận được.
  • Điều kiện để phần thưởng được tăng sao là lần quay tiếp (miễn phí) phải cùng nhận được loại phần thưởng như lần quay đầu, như ví dụ trên là phần thưởng Bạc.
  • Nếu nhân sĩ tiếp tục quay được Bạc, số sao của phần thưởng sẽ tăng lên, tương đương với việc được nhận thêm nhiều Bạc hơn.
  • Số sao tối đa có thể đạt được của 1 phần thưởng là 9 sao.
  • Nếu lần quay kế tiếp có phần thưởng khác với phần thưởng ban đầu thì quay số thất bại, nhân sĩ không nhận được phần thưởng và mất đi lượng Kim Nguyên Bảo của lần quay đầu.

Nhân sĩ có thể dùng Hồn Tệ quay được tại Bách Bảo Rương để mua những vật phẩm quý giá.