1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Hệ thống Đẳng Cấp

Tân Thủ


[tvl.360game.vn]

Trên con đường hành tẩu giang hồ, việc gia tăng đẳng cấp cho toàn đội ngũ cũng như từng Tướng sĩ luôn là yếu tố cực kỳ cần thiết. Đồng thời, khi tăng lên các đẳng cấp nhất định, nhân sĩ sẽ mở khóa được những tính năng mới vô cùng hấp dẫn.

Đẳng cấp chung của đội:

  • Đẳng cấp chung sẽ ảnh hưởng đến các tính năng có thể tham gia của nhân sĩ.
  • Giới hạn cấp tối đa của tất cả các Tướng đang sở hữu.
  • Để nâng cao đẳng cấp chung, nhân sĩ cần phải dùng điểm thể lực tham gia vào các phó bản luyện công, hoặc các tính năng tiêu hao thể lực tương tự khác.

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm

Đẳng cấp Tướng:

  • Đẳng cấp của tướng sẽ bị giới hạn bởi đẳng cấp chung của toàn đội.
  • Để tăng cấp cho tướng, nhân sĩ vào mục Tiêu Tốn tại Hành Trang, sau đó dùng các loại thuốc tăng kinh nghiệm và chọn dùng cho các Tướng mong muốn.
  • Tướng có đẳng cấp càng cao thì lực chiến càng mạnh.
  • Cấp của Tướng cũng là điều kiện để Tướng có thể thăng chức lên các cấp độ cao hơn, mở khóa nhiều chiêu thức kỹ năng mới, giúp tăng cường lực chiến.

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm

Tân Võ Lâm