1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Bảo vệ tài khoản

Hướng Dẫn


Bảo vệ tài khoản là hình thức hỗ trợ đặc biệt dành cho nhân sĩ tham gia game bằng hình thức Chơi ngay, giúp nhân sĩ có thể khôi phục lại dữ liệu của nhân vật nếu phát sinh tình huống phải xóa và cài lại game. Cách thức thực hiện như sau:

Nhân vật nhấp chọn nút Hỗ trợ như hình trên.

Kế tiếp, nhân sĩ nhấn vào nút Khôi phục tài khoản chơi ngay để tiến hành đăng ký email bảo vệ tài khoản. Lưu ý: Người chơi cần đăng nhập vào email vừa đăng ký để nhấn vào đường liên kết xác nhận. Email này sẽ sử dụng cho việc khôi phục lại tài khoản nếu cần thiết.

Sau khi đăng ký thành công, tài khoản chơi ngay của người chơi sẽ được gắn liền với địa chỉ email. Trong trường hợp muốn khôi phục tài khoản. Người chơi chỉ cần nhấn vào nút Khôi phục tài khoản chơi ngay vào đăng nhập vào Email đã đăng ký là có thể thực hiện.

Ngoài ra, nhân sĩ cũng nên đăng ký số Chứng Minh Nhân Dân để tài khoản và nhân vật thân yêu được bảo vệ một cách tốt nhất.