1900 561 558
( 2000đ/phút )

Primary banner
App icon

Tân Võ Lâm
Nhà phát hành VNG

QR code

Danh sách tướng

 • HÀ TÚC ĐẠO

  Hệ số cơ bản:

  Sức mạnh
  11.3
  Nội công
  6.5
  Thân pháp
  12.1
  • Loạn Hồn Kiếm
  • Loạn Kỳ Độn
  • Cửu Dương Thần Công
  • Già Lăng Kinh
  • Kỹ Năng Trùng Sinh
 • LÝ THIÊN MỤC

  Hệ số cơ bản:

  Sức mạnh
  7.3
  Nội công
  4.9
  Thân pháp
  9.1
  • Hạo Nhiên Chính Khí
  • Tam Kiếm Quy Lai
  • Triệu Hồi Hạo Kiếm
  • Kiếm Ý Quy Tâm
  • Kỹ Năng Trùng Sinh
 • NGỌC HOÀNH TỬ

  Hệ số cơ bản:

  Sức mạnh
  7.9
  Nội công
  7.3
  Thân pháp
  6.1
  • Bắc Minh Đáo Hải
  • Thúc Phược Chú
  • Ki Bán Phù
  • Hô Phong Pháp
  • Kỹ Năng Trùng Sinh
 • LONG TẠI THIÊN

  Hệ số cơ bản:

  Sức mạnh
  3.5
  Nội công
  3.3
  Thân pháp
  6.1
  • Long Chiến Vu Dã
  • Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ
  • Tiêu Dao Du
  • Hóa Hiểm Vi Di
  • Kỹ Năng Trùng Sinh
TẤT CẢ DANH SÁCH TƯỚNG